Share page with AddThis

You are here

infinite-hibrid-kukuruza

SY Infinite FAO 410

Last updated:
27.10.2020
Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
ZUBAN

syngenta-hibridi-kukuruza

KARATKERISTIKE:

  • Visok potencijal prinosa  
  • Preporuka i za intenzivnu proizvodnju
  • Maksimalna stabilnost sa odličnim nagrađivanjem svakog dodatnog ulaganja
  • Odličan Vigor – brz početni razvoj
  • Izuzetno jak korenov sistem i jako čvrsto stablo tolerantno na poleganje i lomljenje
  • Vrhunska tolerantnost na bolesti klipa, odličan kvalitet i zdravstveno stanje zrna
  • Formira krupan klip sa 16-18 redova
  • Visok hektolitar (HL) zrna

 NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog