Share page with AddThis

You are here

SY Zoan

Last updated:
12.11.2018
Usev: 

Kukuruz

Index for earliness: 
FAO 640

Syngenta hibridi kukuruza

SY Zoan

Hibrid za sve parcele!

Visoka biljka sa izrazitim “Stay-green” efektom. Dugačak i krupan klip, srednje pozicioniran, 18-20 redova zrna. Hibrid koji se može preporučiti za sve regione i intenzitete gajenja kukuruza – izuzetna adaptabilnost. Izuzetne kvalitativne i kvantitativne silažne osobine. Pogodan za berbu u zrnu, odličan za branje u klipu I daje izuzetnu masu kvalitetne silaže. Setva u ranijim rokovima osigurava veću sigurnost u proizvodnji. U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 21 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmaku od 24 cm.

Registration Date 16.01.2015
Registration crops Hibrid kukuruza

Additional information

Hibrid za sve intezitete gajenja

Source of the data

U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.