Share page with AddThis

You are here

Zoan-hibrid-kukuruza-Syngenta

SY Zoan FAO 640

Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
ZUBAN

HIBRID ZA SVE PARCELE!

sy-zoan-seme-kukuruz-syngenta
KARATKERISTIKE:  tri-tipa-kukuruz-syngenta
 

  • Izvanredna osobina ovog hibrida je da obezbeđuje izuzetno visok nivo stabilnosti prinosa u različitim uslovima proizvodnje i uz to u optimalnim uslovima obezbeđuje izuzetno visoke prinose
  • Hibrid višestruke namene, pogodan za kombajniranje u zrnu, branje u klipu ili silažu
  • Odlikuje se visokim potencijalom prinosa u različitim uslovima proizvodnje
  • Kada je u pitanju silaža obezbeđuje i prinos i kvalitet
  • Formira visoke, robusne biljke sa srednje pozicioniranim dugim i krupnim klipovima. Odlikuje ga odličan „Stay Green“ efekat
  • Klipovi su sa 18-20 redova izuzetno krupnih  i duboko usađenih zrna sa odličnom tolerantnošću na najznačajnije bolesti
  • U uslovima intenzivne proizvodnje moguće je povećati sklop na veći broj biljaka sa razmakom u redu na 21 cm, dok se u slučaju lošije agrotehnike preporučuje niži sklop i razmak do 24 cm u redu

Optimalni sklop 60 - 70 000 biljaka/ha.
Razmak u redu 21 – 24 cm.

Syngenta Srbija youtube
 SY ZOAN hibrid (video) >>

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.