Share page with AddThis

You are here

Zoan-hibrid-kukuruza-Syngenta

SY Zoan FAO 640

Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
ZUBAN

Hibrid za sve parcele!

sy-zoan-seme-kukuruz-syngenta
KARATKERISTIKE:  tri-tipa-kukuruz-syngenta
o Izvanredna osobina ovog hibrida je da obezbeđuje izuzetno visok nivo stabilnosti prinosa u različitim uslovima proizvodnje i uz to u optimalnim uslovima obezbeđuje izuzetno visoke prinose
o Hibrid višestruke namene, pogodan za kombajniranje u zrnu, branje u klipu ili silažu
o Odlikuje se izuzetnin potencijalom prinosa u različitim uslovima proizvodnje
o Kada je u pitanju silaža obezbeđuje i prinos i kvalitet
o Formira visoke, robusne biljke sa srednje pozicioniranim dugim i krupnim klipovima.
o Odlikuje ga odličan „Stay Green“
o Klipovi su sa 18-20 redova izuzetno krupnih i duboko usađenih zrna sa odličnom tolerantnošću na najznačajnije bolesti
o U uslovima intenzivne proizvodnje moguće je uskladiti, t.j. povećati sklop na veći broj biljaka sa razmakom u redu na 21 cm, dok se u slučaju lošije agrotehnike preporučuje niži sklop i razmak do 24 cm u redu

Optimalni sklop 60 - 70 000 biljaka/ha.
Razmak u redu 21 – 24 cm.

Syngenta hibridi kukuruza sy-zoan-prosecni-prinosi-2019-syngenta

Syngenta Srbija youtube
 SY ZOAN hibrid (video) >>

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.