Share page with AddThis

You are here

sy-premeo-kukuruz-syngenta

SY Premeo FAO 400

Last updated:
06.12.2021
Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
ZUBAN

syngenta-hibridi-kukuruza

syngenta-novo_plava.pngza-zrno_icon_115x115.png

KARATKERISTIKE:  

  • Artesian hibrid visokog potencijala prinosa
  • Stabilan hibrid koji odlično podnosi i nešto sušnije uslove proizvodnje
  • Posebna preporuka i za intenzivnu proizvodnju sa sklopovima preko 70 000 biljaka (u žetvi/ha)
  • Formira odlično razvijen korenov sistem i čvrsto stablo
  • Adaptiran na različite uslove i tehnologije proizvodnje
  • Formira kompaktne, uvek dobro završene klipove za izuzetno zdravim zrnom
  • Klipovi uniformni, sa 16-18 redova zrna velike apsolutne mase
  • Izuzetno dobro otpušta vlagu

Optimalni sklop 75 - 84 000 biljaka/ha
 Razmak u redu 17 – 19 cm

kukuruz-rezultati-prinosa-syngenta_21_46

syngenta-kukuruz_1200x200_tx.jpg

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.