Share page with AddThis

You are here

Sy Ignis

SY Ignis FAO 380

Last updated:
06.12.2021
Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
ZUBAN

Za uspešnu žetvu

zrno-silaza-tip-kukuruz-syngenta

KARAKTERISTIKE:

  • Novi hibrid rane grupe zrenja
  • Visok potencijal prinosa i odlično otpuštanje vlage
  • Odlična stabilnost u različitim uslovima proizvodnje
  • Ujednačene/uniformne biljke, čvrsto stablo tolerantno na poleganje
  • Formira ujednačene dobro završene klipove sa optimalnim randmanom
  • Visoka apsolutna masa zrna
  • Visoka tolerantnost na bolesti klipa/zrna
  • Unapređena tolerantnost na bolesti stable
  • Dobro podnosi i nešto ranije setve, odlikuje se brzim početnim porastom

Optimalni sklop I 70 - 78 000 biljaka/ha
Razmak u redu I 18 - 20,5 cm

kukuruz-rezultati-prinosa-syngenta_21_46

syngenta-kukuruz_1200x200_tx.jpg

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.