Gangrena korenovog vrata paradajza

Phytophthora parasitica


  • Zaraza je na korenu, stabljikama i plodovima
  • Mogu biti i infekcije na sadnicama i odraslim biljkama
  • Rane faze u korenu stabljike mogu dovesti do poleganja stabljike
  • Donji listovi brzo menjaju boju, biljke padaju i venu
  • U zelenim plodovima simptomi se pojavljuju u obliku velikih tačaka sa promenljivim svetlobraon s tamno-smeđim koncentričnim krugovima
  • U početku su sivo-zeleni, a kasnije postaju crni