Virus smeđe naboranosti ploda paradajza (ToBRFV)


Virus smeđe naboranosti ploda paradajza - Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) je novootkriveni virus paradajza (tobamovirus) povezan sa virusom mozaika duvana - Tobacco Mosaic Virus (TMV) i virusom mozaika paradajza - Tomato Mosaic Virus (ToMV). Napada paradajz i papriku. Za razliku od ostalih tobamovirusa, on razbija široko korišćeni gen Tm2-2 u paradajzu koji obezbeđuje otpornost na TMV i ToMV. U informisanju javnosti ponekad se sugeriše da su L-geni paprike koji pružaju otpornost na tobamovirus efikasni protiv ToBRFV-a. Ovo, međutim, još uvek nije potkrepljeno naučnim dokazima i može učiniti materijal paprike čak i skrivenim izvorom infekcija ako paprika nije ispitana u dovoljnoj meri.

Simptomi izazvani ToBRFV-om u paradajzu su poput onih koje izazivaju drugi tobamovirusi kod osetljivih biljaka: oblik mozaika na lišću, sužavanje lišća, nekroza na dršci, čašicama ili peteljkama i/ili žute mrlje na plodovima. Veliki rizik je u činjenici da se simptomi mogu videti kao PepMV ili TSVV. Veoma je važno da se uzme uzorak sumnjivih biljaka i ispita u akreditovanoj laboratoriji.