Bakteriozna uvelost i rak paradajza

Сlavibacter michiganensis subsp. Michiganensis


  • Smatra se jednom od najštetnijih bakterioza paradajza
  • Štete se pojavljuju na stablu, u obliku kruga koji se širi kroz koncentrična zatamnjenja
  • Duž stabla i na lisnim peteljkama uočavaju se nekrotične pege u okviru kojih tkivo puca, obrazujući duboke rane
  • Ovo je jedan od najtipičnijih simptoma po kome je bolest dobila ime “rak paradajza”. Obitava u semenu i obolelim biljnim ostacima u zemljištu do 2,5 godine
  • Seme je osnovni izvor zaraze, jer ako je zaraženo samo 1% semena može doći do potpunog oboljevanja rasada
  • Bakterije se mogu održati na semenu najmanje osam meseci