Bakteriozna crna pegavost lišća i krastavost plodova paradajza

Pseudomonas syringae pv. tomato


  • Bolest dovodi do žutila listova i tamno braon okruglih mrlja, koje se uvećavaju i spajaju sa progresijom vegetacije
  • Simptomi se mogu javiti i na lisnim peteljkama i vrhovima grana
  • Na plodu može da se desi mala tamna mrlja (manje od 1 mm u prečniku)
  • Optimalni uslovi za razvoj bolesti: Visoka vlažnost; precipitacija; temperatura između 18 i 24 ° C