Lisne vaši

Aphidae


  • Lisne vaši su sitni insekti veličine nekoliko milimetara i obično žive u kolonijama
  • Najčešće naseljavaju mlade listove, a kod visoke populacije rašire se po čitavoj biljci
  • Štete rade sisanjem sokova čime direktno iscrpljuju biljke, a biljka reaguje karakterističnim uvijanjem (kovrdžanjem) listova
  • Lisne vaši izlučuju slatku i lepljivu tečnost (mednu rosu), na koju se nasele gljivice čađavice koje imaju negativan uticaj na fotosintezu i izgled plodova
  • Neke lisne vaši prenose virusne bolesti