Korenove nematode

Meloidogyne spp.


  • Nematode su vrlo sitne štetočine koje prave velike štete u proizvodnji povrća u zaštićenim prostorima
  • Štete čine sisanjem sokova iz korena biljaka koji reaguje formiranjem kvržica
  • Napadnuti koren kržlja, a na rane se sekundarno naseljavaju drugi patogeni
  • Lišće napadnutih biljki žuti, ostaje sitno, uvija se i vene
  • Pri jakom napadu, biljke potpuno venu i propadaju
  • Za paradajz i krastavac veliki napredak je napravljen selekcijom otpornih sorti i podloga na koje se kaleme
  • Za hemijsko suzbijanje mogu se koristiti posebni insekticidi - nematocidi

Otporni hibridi:

Syngenta seme paradajz Ciciu.

Ciciu

NOVO
Beef
180 - 200 gr

Syngenta seme paradajz Delfine.

Delfine

Standard
150 - 170 gr

Syngenta seme paradajz Qualitet.

Qualitet

Beef
200 - 250 gr