Bakteriozna pegavost lišća i krastavost plodova paradajza

Xanthomonas campestris pv. Vesicatoriao

 


  • Simptomi su male, okrugle, smeđe mrlje na listovima, prečnika manje od 3 mm i sa nepravilnim oblikom
  • Vremenom sredina pege dobija mrku boju a periferni deo ljubičastomrku. Pege se šire i spajaju a obolelo tkivo se lomi i ispada. Na stablu se mogu zapaziti vlažne, tamnozelene pege nepravilnog oblika, koje izazivaju prstenovanje i sušenje vršnog dela stabla. Međutim, kod nas se najčešće uočavaju karakteristični simptomi na plodovima paradajza, usled čije pojave i nastaju najveće štete. Pege na nezrelim plodovima su u početku vrlo sitne i zelenkastomrke. Širenjem pega, obolelo tkivo postaje mrko, a u sredini se uočavaju zrakaste pukotine
  • Može dugo da se održi na obolelim biljakama, biljnim ostacima i semenima, a širi se semenkama, vodenim kapima, manipulacijama, radnicima i inventarima
  • Policiklična bolest
  • Optimalni razvoj: temperatura između 24-30 ° C; dugi periodi padavina