Virus mozaika duvana na paradajzu

Tobacco mosaic tobamovirus


  • Simptomi se razlikuju u zavisnosti od vrste virusa, sorte, faze infekcije, uslova okoline
  • Simptomi su promena svetlih i tamnih zona na listu, hloroza i žutilo listova, žutilo žila na listovima i smanjen rast
  • Kombinacija sa drugim virusima (CMV, PVX) formira dvostruki (složeni) soj
  • Pojavljuju se kao izduženi nekrotični delovi stabljika i listova stabljika i nekrotični koncentrični krugovi na plodovima
  • Izvor infekcije: biljni ostaci, semena i tlo
  • Preživljava u zemljištu tokom 22 meseca