Plesnivost lista paradajza

Fulvia fulva


  • Ova bolest javlja se samo na paradajzu i to na osetljivim sortama
  • Obično se javlja u niskim plastenicima (tunelima) za vreme oblačnih dana, kada je teško regulisati vlagu, a temperature prelaze 20˚C
  • Napad bolesti počinje od donjih najstarijih listova i širi se prema vrhu biljke
  • Na licu lista javljaju se nekroze, a sa donje strane maslinasto zelene baršunaste prevlake
  • Listovi se postepeno deformišu i suše

MERE ZAŠTITE: Ortiva Opti 480 SC: 2 - 2,5 l/ha