Kalifornijski trips

Frankliniella occidentalis

 


  • Kalifornijski trips je opasna štetočina u zaštićenom prostoru
  • Napada papriku, patlidžane, paradajz i krastavce i mnoge druge vrste povrća
  • Naseljava najmlađe i najsočnije delove biljke (listove, cvetove i plodiće)
  • Na plodovima paprike i paradajza vide se oštećenja u obliku nekroza i deformacija
  • Osim direktnih šteta, trips prenosi opasne viruse (TSWV i sl.)
  • Razvoju tripsa pogoduje toplo vreme sa temp. 25-30˚C, kada od jaja do odraslog treba svega 15-18 dana
  • U zaštićenim prostorima mogu imati 12-15 generacija godišnje
  • Suzbija se hemijski preparatima iz grupe naturalita