You are here

Share page with AddThis

Plamenjača kupusnjača

Peronospora parasitica


  • Napada list kupusa, a na karfiolu i brokolama može biti zaražen cvet i cvast
  • Prvi simptomi vide se u obliku pega zelenkasto svetle boje, nepravilnog oblika, koje postepeno odumiru
  • Idealni uslovi za razvoj plamenjače su dugotrajne lagane kiše
  • Zaštita se obavlja preventivno