Lisne vaši

Aphidae


  • Lisne vaši su sitni insekti veličine nekoliko milimetara i obično žive u grupama (kolonijama)
  • Štete čine isisavanjem sokova čime direktno iscrpljuju biljke a biljka reaguje karakterističnim uvijanjem (kovrdžanjem) listova
  • Ove štetočine imaju veliki broj generacija te su prisutne od početka do kraja vegetacije