Buvači

Phyllotreta spp. 

  • Buvači su sitni tvrdokrilci, sjajnih boja, crne, plave ili zelene
  • Zadnje noge su prilagođene za skakanje, pa se kreću brzim skokovima sa biljke na biljku
  • Štetu na kupusu čine odrasli insekti koji grickaju list stvarajući brojne rupe na njemu. Pri jačem napadu lišće usled brojnih rupica podseća na sito
  • Imaju jednu generaciju godišnje

Mere zaštite