ŽIčnjaci i podgrizajuće sovice

Elateride i Noctuidae


  • Oštećenja na korenu ili korenovom vratu kupusa pričinjavaju larve ovih štetočina koje pregrizu korenov vrat ili žile pa biljke žute, venu i suše se
  • Biologija žičnjaka je različita a razvoj jedne generacije traje 2-4 godine
  • Sovice imaju više generacija tokom jedne godine
  • Najjednostavnije se primjenjuje korišćenjem depozitora za granulisane insekticide koji se nalaze na sadilicama

Mere zaštite