Vlažna bakteriozna trulež

Erwinia carotovora


  • Simptomi se javljaju u drugoj polovini vegetacije
  • Može se podeliti na dva tipa
  • Prvi tip proizvodi se javlja na ivicama listova, oslobađajući neprijatan miris i sušenje lišća
  • Postepeno se širi na sve delove i biljka umire
  • U drugom tipu, infekcija počinje od unutrašnjosti glavice bliže zemlji ili kroz oštećenja od insekata
  • Bolest može da se nastavi i u skladištima