Trulež prizemnog dela stabla

Pythium i Phytophthora vrste


  • Propadanje biljaka u ranoj fazi proizvodnje rasada ili nakon sadnje u polju mogu uzrokovati brojne gljivice, a najznačajnije su vrste Pythium i Phytophthora
  • Pythium se više javljaja u proizvodnji mladog rasada. Mlade biljke bivaju napadnute na mestu izlaska iz zemlje. Na tom delu tkivo postaje vodenasto, a biljka se prelomi
  • Phytophthora napada koren, biljka vene i suši se, a za razliku od Phytiuma napadnuto tkivo je suvo
  • Za preventivnu zaštitu rasada najbolji izbor je fungicid na bazi mefenoksama i hlorotalonila