Koncentrična (crna) pegavost

Alternaria spp.


  • Na zaraženim listovima pojavljuju se crne okruglaste pege prečnika nekoliko milimetara do 2 cm
  • Unutar većih pega vide se koncentrični krugovi
  • Ove bolesti za svoj razvoj traže visoku temperaturu 24-29˚C i visoku vlažnost vazduha (> 90%)
  • Razvoju pogoduje gusti sklop biljaka, učestale padavine i navodnjavanjeorošavanjem
  • Suzbijanje Alternaria obavlja se preventivno kada se ostvare povoljni uslovi za njihov razvoj