You are here

Share page with AddThis

Bakteriozna pegavost

Xanthomonas campestris pv. Campestris


 

  • Prvi simptomi se manifestuju na kotiledonima kao i na ivicama listova
  • Biljke slabo napreduju, krive se, a neke odumiru
  • Kod odraslih biljaka na kraju listova pojavljuju se žute površine u obliku slova „V“ gde se uočavaju crni nervi
  • U poprečnom preseku listova se vide braon providne kao posude
  • Biljka može nastaviti svoj razvoj ali usporeno
  • Vrlo često nakon bakterioze biljke napada trulež
  • Glavica se pretvara u vodenkastu masu koji najčešće stvara neprijatan miris procena gubitaka može da dosegne i do 90-100%

 

Otporni hibridi

Syngenta seme kupus Sarmalin.

Sarmalin

Prerada
75 - 80 dana