You are here

Share page with AddThis

Kila kupusa

Plasmodiophora brassicae


  • Izaziva formiranje udubljenja na korenima
  • U početku se ne uočavaju na zdravom korenu, ali vremenom koreni umiru i raspadaju se
  • Rast i razvoj su onemogućeni
  • Listovi ostaju mali, žuti, a glavica ostaje nerazvijena
  • U ranom napadu bolesti, biljka možda neće ni razviti glavicu, pošto koren ne uspeva da snabde biljku vodom i hranljivim materijama

 

Otporni hibridi

Syngenta seme kupus Kilaherb.

Kilaherb

Sveža i prerada
90 - 95 dana