Share page with AddThis

You are here

Talento suncokret

Talento

Last updated:
11.11.2018
Usev: 

Suncokret

Talento HO Tip suncokret
Family: 
Srednje rani

Talento

Od talenta ka sigurnom profit!

HO (High Oleic) – hibrid sa visokim sadržajem oleinske kiseline. Hibrid iz grupe Clearfield Sistema (Imidazolinone tolerant). Veoma visok potencijal prinosa. Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje. Glava sa velikim brojem zrna velike težine. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u. Preporučena je upotreba preparata Listego. Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa). Tolerantan na sve poznate rase plamenjača u Srbiji. Setvena norma 55.000-60.000 semena/ha. Dužina vegetacije u danima: 110-120 dana.

Registration Date

16.01.2017

Registration crops

Hibrid suncokreta

Additional information

Nova genetika

Source of the data

U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.