Share page with AddThis

You are here

sumet-syngenta_logo

Sumet HTS

Last updated:
19.11.2021
Usev: 

Suncokret

Tip: 
Lino tip

ZA SIGURNIJU BUDUCNOST

syngenta-suncokret-expres-tehnologija 

 

KARATKERISTIKE: 

  • Najnoviji rani do srednje rani hibrid iz sulfo segmenta (hibridi tolerantni na primenu tribenuron-metila)
  • Dobar potencijal i stabilnost prinosa
  • Visok sadžaj ulja i hektolitarska masa
  • Odlikuje se ranijim cvetanjem i ujednačenim otpuštanjem vlage
  • Biljke srednje visine, čvrstog stabla i jakog korena
  • Odlikuje se odličnim početnim porastom (odličan Vigor efekat)
  • Toleratnost na ekonomski najznačajnije bolesti suncokreta na visokom nivou
  • Optimalan sklop 55-60.000 biljaka/ha

suncokret-rezultati-ogleda-proizvdnje-syngenta

kada-kazem-suncokret-mislim-syngenta

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.