Share page with AddThis

You are here

Sumiko suncokret

Sumiko HTS

Last updated:
19.12.2020
Usev: 

Suncokret

Tip: 
Lino tip

ŠAMPION SADRŽAJA ULJA

syngenta-hibridi-suncokreta

syngenta-suncokret-expres-tehnologijasyngenta-suncokret-expres-tehnologija

KARATKERISTIKE:     

  • Pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati herbicidom na bazi tribenuron-metila
  • Rani do srednje rani hibrid
  • Odlikuje se se izvanrednim sardržajem ulja u semenu i odličnim tehnološkim karakteristikama u procesu proizvodnje ulja
  • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje
  • Biljke lepog izgleda
  • Tolerantan na poznate rase plamenjače (Plasmopara halstedii) u Srbiji
  • Odlično reaguje na tretman sa Amistar® Extra
  • Savršeno rešenje u borbi protiv najtvrdokornijih širokolisnih korova uključujući i palamidu (Cirsium arvense)
  • Optimalan sklop 55.000-60.000 biljaka
syngenta-suncokret-sumiko_mapa_prinosa

rezultati-prinosa-syngenta-suncokret

SUMIKO HTS video >> Syngenta Srbija youtube

syngenta-suncokret-kada-kazem-suncokret-mislim-syngenta

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.