Share page with AddThis

You are here

Diamantis suncokret

SY Diamantis

Last updated:
19.11.2021
Usev: 

Suncokret

Tip: 
Lino tip

DRAGULJ NA NAŠIM NJIVAMA!

syngenta-hibridi-suncokreta

    clearfiled-sistem-proizvodnje
 

 

KARATKERISTIKE:  

 • Hibrid iz Clearfiled® sistema proizvodnje (tolerancija na imidazolinone)
 • Preporučuje se upotreba herbicida Listego®
 • Izuzetno prinosan, naročito u intezivnim uslovima proizvodnje uvek nagrađuje
 • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje
 • Brz početni porast (dobar početni Vigor)
 • Formira krupne glave sa krupnim zrnima velike apsolutne mase
 • Veoma tolerantan na sušu
 • Veoma tolerantan na Phomopsis spp. i dobre tolerantnosti na Phoma spp. i Macrophomina spp. na stablu
 • Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rase)
 • Pogodan za konzervacijske sisteme obrade (no-till)
 • Optimalan sklop 55.000-60.000 biljaka

suncokret-rezultati-ogleda-proizvdnje-syngenta

 

SY DIAMANTIS video >> Syngenta Srbija youtube

 

kada-kazem-suncokret-mislim-syngenta

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.