Clearfield tehnologija )*

suncokret-hibridi-tehnologije-syngenta

clearfiled-sistem-proizvodnje

   clearfield-plus-sistem-proizvodnje

Clearfield® i Clearfield® Plus sistem proizvodnje suncokreta predstavlja najmoderniju zaštitu od korova, koja kombinuje visoko prinosne hibride sa odličnom zaštitom od širokog spektra korova.
Prednost ovakvog sistema proizvodnje suncokreta je spoj aktivne materije imazamoks sa visoko kvalitetnim hibridima tolerantnim na imidazolinone.
Važno je napomenuti da su hibridi koji se primenjuju u Clearfield® i Clearfield® Plus tehnologiji razvijeni klasičnim metodama oplemenjivanja i nisu proizvod genetskog inženjeringa (nisu GMO).

kada-kazem-suncokret-mislim-syngenta

)* Clearfield® je zaštićeno trgovačko ime od kompanije BASF