Share page with AddThis

You are here

Subaro  suncokret

Subaro HTS

Last updated:
19.11.2021
Usev: 

Suncokret

Tip: 
Lino tip

ODLIČAN IZBOR ZA STRESNE USLOVE

syngenta-hibridi-suncokreta

syngenta-suncokret-expres-tehnologija

KARATKERISTIKE:     

  • Pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati herbicidom na bazi tribenuron-metila
  • Dobro podnosi visoke temperture i sušu
  • Pogodan kako za intenzivne tako i za ekstenzivne uslove gajenja
  • Stabilan prinos i u sušnim uslovima, zahvaljujući snažnom i dubokom korenovom sistemu
  • Tolerantan na poznate rase plamenjače (Plasmopara halstedii) u Srbiji
  • Dobre tolerantnosti na Phomopsis spp., Macrophomina spp. i belu trulež glave (Sclerotinia sclerotiorum)
  • Odlično rešenje u borbi protiv najtvrdokornijih širokolisnih korova uključujući i palamidu (Cirsium arvense)
  • Optimalan sklop 55.000-60.000 biljaka

suncokret-rezultati-ogleda-proizvdnje-syngenta

SUBARO HTS video >> 

Syngenta Srbija youtube

kada-kazem-suncokret-mislim-syngenta

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.