Share page with AddThis

You are here

Subaro  suncokret

Subaro HTS

Last updated:
11.11.2018
Usev: 

Suncokret

Subaro Syngenta suncokret
Family: 
Srednje kasni

Subaro HTS

Odličan izbor za stresne uslove!

Pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati herbicidom tribenuron-metila. Dobro podnosi visoke temperature i sušu. Pogodan kako za intenzivne tako i za ekstenzivne uslove gajenja. Pogodan za konzervacijske sisteme obrade (no-till). Tolerantan na sve poznate rase plamenjače u Srbiji. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis i beloj truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina. Može biti odličan izbor u regionima sa stresnim uslovima gajenja (suša i visoke temperature). Setvena norma 55.000-60.000 semena/ha.

Registration Date

16.01.2016

Registration crops

Hibrid suncokreta

Additional information

Odličan izbor za stresne uslove

Source of the data

U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.