Share page with AddThis

You are here

suman-syngenta_logo

Suman HTS

Last updated:
06.12.2021
Usev: 

Suncokret

Tip: 
Lino tip

syngenta-suncokret-expres-tehnologija

KARAKTERISTIKE:

  • Novi hibrid iz sulfo segmenta (hibridi tolerantni na primenu tribenuron-metila)
  • Srednje rani hibrid izuzetno visokog potencijala prinosa
  • Srednje visok do visok hibrid, stablo tolerantno na lom i poleganje
  • Pogodan za proizvodnju u svim regionima
  • Maksimalno nagrađuje kvalitetnije uslove proizvodnje
  • Odlikuje se visokim sadržajem ulja i visokom apsolutnom masom 1000 zrna
  • Visok nivo tolerantnosti na sve ekonomski značajne bolestiOptimalan sklop 55.000-60.000 biljaka/ha

suncokret-rezultati-ogleda-proizvdnje-syngenta

 

kada-kazem-suncokret-mislim-syngenta

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.