You are here

Share page with AddThis

Ridomil Gold Combi 45 WG

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Vodorastvorljive granule (WG)

Ridomil Gold Combi 45 WG - Sistemični fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A12306A