You are here

Share page with AddThis

Pergado F 45 WG

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Vodorastvorljive granule (WG)

Pergado F 45 WG - Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze

Vinova loza

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A14028B