You are here

Share page with AddThis
ListegoPro herbicid suncokret

Listego Pro

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 

PROAKTIVNA ZAŠTITA OD KOROVA

‣ Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova, uključujući i  volovod (Orobanche spp.)
‣ Veća efikasnost u suzbijanju pepeljuge, ambrozije, dvornika, čička i drugih tvrdokornih korova
‣ Brže vidljiv efekat delovanja na korove u polju
‣ Bolje prodiranje kroz voštani sloj i zadržavanje na lisnoj površini
‣ Fleksibilnija primena – u fazi 4-8 stalnih listova suncokreta ili u split aplikaciji za suzbijanje volovoda: 0,5 l/ha u fazi BBCH 12-14 (2-4 lista) i 0,5 l/ha u fazi BBCH 16-18 (6-8 stalnih listova)
‣ Količina primene 0,8 - 1,0 l/ha
‣ Poboljšana selektivnost zahvaljući novim hibridima suncokreta, zasnovanih na CLHA+ genu
‣ Primenjuje se isključivo u Clearfield® Plus hibridima suncokreta
‣ Lakša kontrola samoniklog suncokreta

Listego Pro se primenjuje u fazama intezivnog rasta korova: 0,8 l/ha - za suzbijanje širokolisnih korova do fenofaze 4 lista (uključujući Ambrosia artemisifolia, Chenopodium album, Xanthium strumarium) i jednogodišnje travne korove (Setaria spp.) do trećeg lista i volovod
1,0 l/ha - za suzbijanje širokolisnih korova do 6-og lista (Convolvulus arvensis, Ambrosia artemisifolia, Chenopodium album), jednogodišnjih travnih korova (uključujući Echinochloa crus-gali, Setaria viridis) do početka bokorenja
Korovi ne smeju biti pod stresom jer u tom slučaju usvajanje i translokacija herbicida kroz biljku može biti limitirana.
Preporuka je da se tretman radi u temperaturnom opsegu od 10°C do max 25°C u toku dana. Ukoliko je suvo i toplo, tretman se radi u večernjim satima da bi se izbegao negativan uticaj na gajeni usev.

Napomena:

Mešanje Listego Pro sa folijarnim đubrivima i okvašivačima može da prouzrokuje
fitotoksičnost, koja može nastati usled bržeg usvajanja aktivne materije od strane useva!

Lakša kontrola samoniklog suncokreta

Samonikli Clearfield® Plus hibridi suncokreta se lako mogu suzbiti sa herbicidima iz grupe sulfonil-urea, koji mogu da suzbiju standardni suncokret. Suncokret koji sadrži CLHA+ gen koji je otporan na Listego® Pro, ima sličnu osetljivost kao konvencionalni suncokret, koji je osetljiv na sulfonil-uree.

listego_pro_opt.ppsx (11.96 MB)