Listego Pro

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:
50 g/L
Imazamoks
Formulacija:
Koncentrovani rastvor (SL)