Takomir

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:
40 g/l
Imazamoks
Formulacija:
Koncentrovani rastvor (SL)