You are here

Share page with AddThis

Lumax

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Suspoemulzija (SE)

Lumax 537.5 SE - Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu.

Kukuruz

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A13789C