You are here

Share page with AddThis

Lumax

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Suspoemulzija (SE)

Lumax 537.5 SE 

je jedini kompletan herbicid efikasan u suzbijanjusvih jednogodišnjih korova koji se javljaju u kukuruzu.
Vrhunski preparat sačinjen od 3 aktivne materije koje su već dokazane i proverene na našem tržištu.
S-metolahlor + mezotrion + terbutilazin
 

Uz KOMPLETNO rešenje dobijate i POVOLJNIJU cenu ove godine za 20%!

syngenta-lumax-akcija-niza-cena

Primena:

LUMAX® se primenjuje nakon setve, a pre nicanja kukuruza  u količini 3,5-4 l/ha ili nakon nicanja do 3. lista u količini 3,5 l/ha. LUMAX® je najbolje primeniti kada je većina korova iznikla i kad je kukuruz u fazi 3 lista. Tada će delovati kontaktno na korove koji se nalaze na površini, ali i preko zemljišta i na taj način sprečiti naknadno nicanje korova.
 

lumax-camix-rano-suzbijanje-korova lumax-nacin-delovanja-am-syngenta


Tri aktivne materije koje se dopunjuju obezbeđuju kompletnu i dugotrajnu zaštitu kukuruza od korova

Zaštita od jednogodišnjih korova tokom čitave sezone

• Izuzetno jak sinergizam između mezotriona i terbutilazina u delovanju na širokolisne i travne korove!!!

• Izuzetno dobro delovanje S-metolahlora na ključne jednogodišnje travne korove!

• Mezotrion obezbeđuje jako i brzo delovanje preko lista na već iznikle korove, ali i dugo rezidualno delovanje!

• Terbutilazin pruža dugotrajnu i jaku zaštitu od novog nicanja korova preko zemljišta!

Preporučeno vreme primene je vezano za uzrast korova:

lumax-syngenta-vreme-primene
LUMAX® je izrazito selektivan za sve vrste, tipove i hibride kukuruza;
Selektivnost LUMAX®-a za kukuruz je znatno veća od skoro svih postojećih herbicida, naročito u ekstremnim vremenskim uslovima (hladno i vlažno vreme posle prskanja).


SPEKTAR DELOVANJA:

TRAVNI KOROVI

Echinochloa crus-galli

Digitaria sanguinalis

Setaria spp.

Panicum spp.

Sorghum halepense -

iz semena

Poa spp.

Alopecurus myosuroides

ŠIROKOLISNI KOROVI

Abutilon theophrasti*

Amaranthus spp.

Ambrosia spp*

Anagallis arvensis

ŠIROKOLISNI KOROVI nastavak
Bidens tripartita

Capsella bursa-pastoris

Chenopodium spp.

Cirsium arvense ***

Datura stramonium

Fumaria officinalis

Galinsoga parviflora

Geranium spp.

Hibiscus trionum*

Lamium purpurem

Matricaria chamomilla

Medicago lupulina

Mercurialis annua

Oxalis spp.

Papaver rhoeas

ŠIROKOLISNI KOROVI nastavak
Polygonum aviculare**

Polygonum lapathifolium

Polygonum persicaria

Portulaca oleracea

Raphanus raphanistrum

Senecio vulgaris

Sinapis spp.

Solanum nigrum

Stellaria media

Taraxacum officinale

Urtica urens

Veronica persica

Xanthium strumarium***

* - 92 - 96% ** - 87 - 89 % *** - rani Post-em

 

Kukuruz

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A13789C