MILAGRO® 4 OD

Herbicid

Aktivna materija:
40 g/l
Nikosulfuron
Formulacija:
Uljana disperzija (OD)