You are here

Share page with AddThis

Dual Gold 960 EC

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovana emulzija (EC)

Dual Gold 960 EC - Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza, sirka, suncokreta, soje i šećerne repe.

Kukuruz

Šećerna repa

Sirak

Soja

Suncokret

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A9396G