You are here

Share page with AddThis

Calaris Pro

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovana suspenzija (SC)

Calaris Pro - Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u kukuruzu

Kukuruz

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A15901A