You are here

Share page with AddThis
casper-herbicid-kukuruz-syngenta

Casper 55 WG

Herbicid

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Vododisperzibilne granule (WG)

Čuvar vašeg prinosa

CASPER® 55 WG je selektivni translokacioni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih  korova u usevu kukuruza. 

elumis-105-od-herbicid-kukuruz-syngenta

Način delovanja:
CASPER® 55 WG
je herbicid koji u sebi sadrži dve aktivne materije, dikambu i prosulfuron, koji se međusobno odlično dopunjuju. Prosulfuron pripada hemijskoj grupi sulfonilurea koja ima širok spektar delovanja na jednogodišnje i neke višegodišnje širokolisne korove.  Apsorbuje se preko lista i korena. Dikamba je dugo godina unazad korišćen i dokazan herbicid izrazito translokacionog delovanja, koji suzbija širok spektar širokolisnih korova.  Apsorbuje se preko listova i translocira kroz celu biljku. Obe aktivne materije zaustavljaju rast i razvoj korova, utiču na promenu boje korova i na kraju dovode do potpunog propadanja korova. Visoka efikasnost u suzbijanju korova postiže se folijarnom primenom, dok ostatak CASPER® 55 WG koji dospe na površinu zemljišta obezbeđuje produženo delovanje odnosno sprečava nicanje i dalji razvoj korova.
Primena:

Biljna vrsta

Količina primene

Vreme primene

Karenca

 

Kukuruz

 

0,25-0,3 kg/ha

Posle nicanja, kada je kukuruz u fazi 3-5 listova, a korovi od faze nicanja pa do pojave razvijena 2-6 listova.

*OVP – merkantilni kukuruz

14 dana – silažni kukuruz

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Spektar delovanja CASPER® 55 WG:

Jednogodišnji širokolisni korovi:

 • Lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
 • Štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • Obična pepeljuga (Chenopodium album)
 • Srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum)
 • Tatula obična (Datura stramonium)
 • Veliki dvornik (Polygonum lapathifolium)
 • Obični dvornik (Polygonum persicaria)
 • Poljska gorušica (Sinapis arvensis)
 • Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • Obična boca (Xanthium strumarium)

casper-herbicid-kukuruz-syngenta

Posebne napomene:
Ukoliko dođe do preoravanja ili preveremnog skidanja tretiranog kukuruza, četiri meseca posle primene može se ponovo sejati kukuruz. Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu za podusevom (pasulj, bundeva i sl.), u kraškim područjima, na vrlo slabo humoznim zemljištima, zbog ispirljivosti.

Mogućnost mešanja:
Može se mešati sa drugim preparatima za folijarno suzbijanje korova u kukuruzu, kao što su preparati za suzbijanje travnih korova  iz hemijske grupe sulfonilurea.