Milagro Plus

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:
220 g/l
Dikamba
50 g/l
Nikosulfuron
Formulacija:
Uljana disperzija (OD)