You are here

Share page with AddThis

Lisne vašI na salati

Aphidae


 

  • Salatu napada više vrsta vaši, a najznačajnije su Pemphigus bursarius - korenova vaš, Nasonovia ribis nigri - ribizlina lisna vaš i Myzus persicae – breskvina lisna vaš
  • Vaši sisanjem sokova čine direktne štete, a indirektne nastaju prenošenjem opasnih virusa
  • Od hemijskih mera najviše se koriste insekticidi iz grupe neonikotenoida ili blokatora ishrane
  • Korenova vaš živi u zemljištu pa se teško suzbija insekticidima
  • Postoje sorte salate koje poseduju tolerantnost na korenovu i ribizlinu korenovu vaš