You are here

Share page with AddThis

Siva trulež

Botrytis spp.


 

  • Ova gljivica je izraziti polifag koji osim lisnatog povrća veoma velike štete čini na plodovitom povrću ali i industrijskom bilju
  • U biljno tkivo ulazi direktno ili preko otvorenih rana (oštećenja od grada i sl.)
  • Poznaje se po paučinastoj sivoj prevlaci koja se formira na mestu infekcije
  • Razvoju pogoduje visoka vlažnost vazduha bez obzira na temperaturu
  • Štete su izraženije kada biljke naglo rastu, bez dovoljno svetla i preterano đubrenje sa azotom
  • Najbolje rešenje za zaštitu je preventivna zaštita botriticidima