You are here

Share page with AddThis

Plamenjača salate

Bremia letuce


  • Ova vrsta plamenjače napada salatu, endiviju i radič u svim razvojnim stadijumima
  • Bolest se razvija od 2 ° C - 31 ° C, a optimalna je 10 ° C
  • Na zaraženim listovima se vide svetlozelene do žute nepravilne pege omeđene žilama lista
  • U kasnijoj fazi razvoja patogena dolazi do sušenja lista
  • Izvori infekcije mogu biti zaraženo seme salate (najčešće seme iz vlastite proizvodnje), ili biljni ostaci od ranije
  • Osnova zaštite je selekcija na otpornost, ali ova pseudogljiva stvara brojne patotipove, pa ponekad treba hemijska zaštita
  • Za osetljive sorte preporučuju se fungicidi koji imaju dozvolu za primenu u salati
  • Bolest koju možemo izbeći gajenjem tolerantnih sorti