You are here

Share page with AddThis

Suzbijanje korova u kukuruzu

suzbijanje-korova-u-kukuruzu-syngenta

Suzbijanje korova je jedan od ključnih momenata u proizvodnji kukuruza. Kukuruz je izuzetno osetljiv na prisustvo korova, posebno u početnim fazama razvoja. Prisustvo korova utiče na smanjenu sposobnost kukuruza da apsorbuje i koristi sunčevu svetlost, zbog čega biljke kukuruza reaguju izduživanjem stabla i slabijim razvojem korena.
Zbog utrošenih resursa za izduživanje stabla, korenov sistem ostaje nedovoljno razvijen da bi bio u stanju kasnije da nesmetano snabdeva celu biljku hranljivim elementima i vodom.

suzbijanje-korova-u-kukuruzu-syngenta

  1. Značaj vremena suzbijanja korova

Osnovnu zaštitu od korova (ukoliko nisu prisutni višegodišnji korovi) moramo obaviti najkasnije do 4-5 lista kukuruza, jer rizik od gubitka prinosa nastaje ranije u uslovima jače zakorovljenosti.
Veoma je važno istaći da ukoliko u početnim fazama razvoja imamo veću zakorovljenost useva, kraći je period čekanja do primene herbicida. Korovi izazivaju najveće štete upravo u ranim fazama razvoja useva, pa ih je neophodno ukloniti sa njive pre nego što usev preraste ovu osetljivu fazu.

suzbijanje-korova-u-kukuruzu-syngenta

  1. Kada i kako?

Potrebno je da proizvođači kukuruza dobro poznaju glavne korove na njivi, vrstu, spektar delovanja i vreme primene herbicida kako bi izbegli višak prskanja i smanjili troškove!
Korovi u kukuruzu se suzbijaju:

  • Posle setve, a pre nicanja useva (PRE-em)
  • Nakon nicanja useva (rani POST-em)
  • Tokom vegetacije kukuruza (POST-em)

Najrizičnije je suzbijanje korova sa samo jednim tretmanom posle nicanja useva zbog otežanog određivanja optimalnog vremena za primenu herbicida.
Ukoliko posle setve kukuruza nastupi suvo, toplo i vetrovito vreme i dovede do isušivanja površinskog sloja zemljišta, suzbijanje korova treba odložiti do pred prvu kišu. Zbog nestabilnih vremenskih uslova u proleće (jako suvo ili jako kišovito vreme) važno je koristiti herbicide koji su dovoljno selektivni za kukuruz da se mogu primeniti kako posle setve tako i tokom i nakon nicanja kukuruza.

Pojavom herbicida LUMAX® 537.5 SE i CAMIX® 560 SE sa jakim folijarnim delovanjem, moguće je promeniti prethodne navike u vremenu primene herbicida. Poljoprivredni proizvođači koji već primenjuju koncept ranog suzbijanja korova znaju njegovu prednost. Svi oni koji razmišljaju o primeni ovog koncepta, imaju savršenog partnera u stručnjacima iz kompanije Syngenta.
Prskanje herbicidima kada kukuruz ima 3-8 listova (POST-em) obično se izvodi kao korekcija prskanja posle setve kukuruza.|
Ukoliko dominiraju „tvrdi“ jednogodišnji širokolisni korovi kao što su ambrozija, čičak i lipica može se koristiti herbicid PEAK® 75 WG.
Na parcelama gde je pored ovih korova prisutna i palamida, treba koristiti CASPER® 55 WG, dok na pacelama gde dominiraju, osim širokilisnih korova, sirkovi iz semena ili rizoma treba promeniti MILAGRO® Plus ili ELUMIS® 105 OD.
|Na parcelama sa velikim brojem vrsta otpornih jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova treba koristiti preparat CALARIS® Pro koji efikasno i brzo suzbija sve širokolisne korove bez obzira u kojoj fazi razvoja se nalazi usev.

Mi čvrsto verujemo da poljoprivredni proizvođači dobro znaju šta je najbolje za njih i mi im možemo pomoći u dostizanju najviših ciljeva, bez obzira u kojoj zemlji žive, koji usev gaje i koje probleme u suzbijanju korova imaju. Mi želimo da radimo zajedno sa poljoprivrednim proizvođačima i da ponudimo najbolja rešenja za suzbijanje korova, tako da se može povećati prinos, kvalitet i profitabilnost.