You are here

Share page with AddThis

Hibridi karfiola i brokolija

Syngenta Karfiol Solistar: Za najraniju proletnju proizvodnju, idealan za uzgoj u plastenicima ili na otvorenom polju. Izuzetno tolerantan na stresne uslove.

Solistar

Sveža potrošnja
1 - 1,5 kg
55 - 60 dana

Bruce

Sveža potrošnja
1 - 1,5 kg
55 - 60 dana

Lecanu

Sveža potrošnja
2 - 2,5 kg
65 - 70 dana

David

Sveža i prerada
1,5 - 2,5 kg
70 - 75 dana

Spacestar

Sveža potrošnja
2 - 3 kg
70 - 75 dana

Cortes

Sveža i prerada
2 - 2,5 kg
75 - 80 dana

Besty

Sveža potrošnja
0,8 - 1 kg
65 - 70 dana

Montop

Sveža potrošnja
0,7 - 1 kg
65 - 70 dana

Batory

Sveža i prerada
1 - 1,2 kg
75 - 80 dana

Period rasađivanja