David F1


Univerzalan karfiol sa mogućnošću gajenja od leta, preko jeseni pa sve do početka zime. Preporučuje se za jesenju berbu. Mogućnost visokog prinosa kako za svežu potrošnju, tako i za industriju. Dobra samopokrivenost spoljnim listovima, visoka prosečna težina. Tolerantan na visoke temperature i ne produžava vegetaciju tokom letnje proizvodnje. Hibrid sa najkvalitetnijom cvasti.

Hibridi karfiola

Syngenta Karfiol Solistar: Za najraniju proletnju proizvodnju, idealan za uzgoj u plastenicima ili na otvorenom polju. Izuzetno tolerantan na stresne uslove.

Solistar

Sveža potrošnja
1 - 1,5 kg
55 - 60 dana

Bruce

Sveža potrošnja
1 - 1,5 kg
55 - 60 dana

Lecanu

Sveža potrošnja
2 - 2,5 kg
65 - 70 dana