Batory F1: seme brokolija


Visoko rodan hibrid koji formira čvrstu cvast sitno zrnaste strukture I tamno zelene boje. Sporo precvetava pa daje mogućnost fliksibilnije berbe. Glava je gusta I kompaktna. Cvetno stablo je kratko tako da je Idealan za industriju/preradu kao i za svežu potrošnju.


Syngenta seme brokolija Batory.
Syngenta seme brokolija Batory.

Hibridi karfiola i brokolija

Syngenta seme brokolija Besty.

Besty

Sveža potrošnja
0,8 - 1 kg
65 - 70 dana

Syngenta seme brokolija Montop.

Montop

Sveža potrošnja
0,7 - 1 kg
65 - 70 dana

Syngenta seme karfiol David.

David

Sveža i prerada
1,5 - 2,5 kg
70 - 75 dana