You are here

Share page with AddThis

Spacestar Gold F1: seme karfiol

Naručite seme povrća.


CMS varijanta hibrida Spacestar. Vrlo adaptibilan hibrid, lak za proizvodnju na svim tipovima zemljišta. Hibrid sa jakom snagom porasta, velikih listova i ne zahteva previše azota. Unutrašnji listovi odlično pokrivaju cvast. Cvast je bela, zbijena, fine zrnaste strukture i izvanrednog kvaliteta. Otporan na stresne uslove tokom proizvodnje. Ovo je jedan od najprodavanijih hibrida u našem klimatu (regionu).