You are here

Share page with AddThis

Program ranog suzbijanja korova u kukuruzu

Ove godine LUMAX®  je  20% povoljniji – Syngenta misli na Vas!

syngenta-lumax-akcija-niza-cena

Korovi predstavljaju jednu od najvećih prepreka na putu do prinosa. Poljoprivrednici najčešće najveću pažnju posvećuju smenima, đubrivima ili mašinama kojima izvode razne operacije u polju, dok na korove misle tek kada se oni pojave. To je već KASNO.
Korovi i kada nisu vidljivi prave problem, jer ukoliko su povoljne temperature i ima dovoljno vlage vrlo brzo mogu da izniknu i brzim razvojem da „guše“ kukuruz i oduzmu mu vredne resurse poput vode, min materija i prostora.
Rano suzbijanje korova je jedno od najbitnijih mera koje trebamo preduzeti, jer kao i kod bolesti PREVENTIVA je osnovni lek. Kritična tačka od koje korovi počinju negativno da deluju na prinos kreće već od 3 lista kukuruza, stoga već do tada bi trebalo da se umanji taj pritisak.

Za rano suzbijanje korova kompanija Syngenta ima u svojoj paleti 2 vrhunska proizvoda.
LUMAX® - kompletno rešenje za suzbijanje svih jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Ovaj herbicid je sačinjen od 3 aktivne materije koje se međusobno dopunjuju u načinu, spektru, brzini i jačini delovanja.  
 lumax-nacin-delovanja-am-syngenta
Izuzetna selektivnost prema kukuruzu omogućava da se može primeniti nakon setve a pre nicanja pa sve do 3 lista kukuruza.
Tako dobijate i fleksibilnost, jer možete da uđete kada je potrebno  i da pravovremeno shodno uzrastu korova reagujete.
lumax-syngenta-vreme-primene

 

CAMIX® – herbicid koji je vrlo brzo dokazao da je jedan od nezamenljivih na našem tržišu u segment ranog suzbijanja korova. Dve aktivne materije koje ga čine, mezotrion (Callisto) i smetolahlor (Dual), obezbeđuju visok nivo efikasnosti u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova uz izuzetnu selektivnost prema kukuruzu.

Kombinacija ove dve aktivne materije obezbeđuje izvanredno delovanje preko lista na već iznikle korove ali i preko zemljišta čime se obezbeđuje dodatna zaštita od korova koji još nisu nikli.

CAMIX® se može primeniti od perioda nakon setve pa sve do 3 lista kukuruza.
syngenta-herbicid-kukuruz-camix-kolicina-primene