You are here

Share page with AddThis

Camix 560 SE

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Pack size: 
12 x 1 l
Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Suspo-emulzija (SE)

Čista njiva od početka do kraja

Camix herbicid u kukuruzu

[YOU-TUBE video] Camix spot    III     [YOUTUBE video Camix reportaza]

 

Najbolje rešenje za rano, efikasno i dugotrajno suzbijanje korova! Camix 560® SE je herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih i uskolisnih korova u usevu kukuruza. 
Camix 560® SE je herbicid koji u sebi sadrži mezotrion i s-metolahlor, dve aktivne materije koje su izuzetno selektivne za kukuruz, pa se može primeniti od momenta setve kukuruza pa sve do 3 lista. Jedino treba obratiti pažnju na uzrast korova – za najbolje rezultate širokolisni korovi treba da su 2-4 lista razvoja i uskolisni 2 lista.
Različiti mehanizmi i spektar delovanja na korove, uz “sinergizam”, odnosno međusobno dopunjavanje ove dve aktivne materije, pružaju izuzetnu zaštitu kukuruzu od samog starta od ključnih korovskih biljaka.

camix-herbicid-slike-korova-delovanje

Fleksibilnost i selektivnost koju poseduje Camix 560® SE Vam omogućava da možete da tretirate onda kada su uslovi za to najbolji, odnosno da bez rizika po usev ukoliko je suvo ili prevlaženo odložite ili pomerite momenat tretiranja i dobijete najbolje delovanje na korove.
Prednost preparata Camix 560® SE u odnosu na druge preparate iste namene je da u sebi sadrži aktivnu materiju mezotrion koja ima odlično delovanje preko lista na korove koji su već nikli – suzbija ih brzo i efikasno!

camix-herbicid-slike-brzo-delovanje

Ono što takođe ističe Camix 560® SE u odnosu na druge preparate je to da obe aktivne materije, i s-metolahlor i mezotrion imaju izuzetno dugo rezidualno – produženo delovanje preko zemljišta čime se njiva dugo može održati čista bez konkurentskih korovskih biljaka.
camix-herbicid-kukuruz-delovanje
Preparat Camix 560® SE se izuzetno dobro vezuje za čestice zemlje, dugo drži zaštitni “film” na površini i nema opasnosti od ispiranja Ili stvaranja “oaza” u nekim delovima njive koje mogu da deluju negativno na usev.

camix-herbicid-vreme-primene